Komplexní administrativní služby

Specializujeme se na komplexní poskytování administrativních služeb a zajišťujeme následující úkony:

Přepis českých a cizojazyčných textů z fyzické do elektronické podoby (přepsané texty Vám doručíme osobně, poštou, expresní poštou na disketě, CD nebo Vám je zašleme elektronickou poštou)

Stylizace dopisů

Tvorba tabulek

Rozšíření Excelu o další funkce dle Vašich přání

Barevné a černobílé skenování

Tisk dokumentů

Školení MS Office

A jiné administrativní služby dle Vašich potřeb a přání


Zavazujeme se ke 100% mlčenlivosti (lze uzavřít smlouvu o mlčenlivosti)